अमान्य विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Amaanya Virudharthi Shabd in Marathi

Amaanya Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अमान्य शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अमान्य शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अमान्य या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अमान्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Amaanya Virudharthi Shabd:

अमान्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘मान्य’ असा आहे.

अमान्य म्हणजे अमान्य म्हणजे न स्वीकारलेले., तर मान्य म्हणजे मान्य म्हणजे स्वीकारलेले.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अमान्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Amaanya Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे विचार अमान्य आहेत.
  • अमान्य प्रस्तावांची चर्चा झाली.
  • त्याचे मत मान्य आहे.
  • मान्य झालेल्या गोष्टींना पुढे नेले जाते.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Amaanya Virudharthi Shabd in Marathi | अमान्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अमान्यमान्य
अर्थ: अमान्य म्हणजे न स्वीकारलेले.अर्थ: मान्य म्हणजे स्वीकारलेले.
उदाहरण:
– त्याचे विचार अमान्य आहेत.
– अमान्य प्रस्तावांची चर्चा झाली.
उदाहरण:
– त्याचे मत मान्य आहे.
– मान्य झालेल्या गोष्टींना पुढे नेले जाते.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अमान्य शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top