आमंत्रित विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Amantrit Virudharthi Shabd in Marathi

Amantrit Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आमंत्रित शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आमंत्रित शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आमंत्रित या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आमंत्रित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Amantrit Virudharthi Shabd:

आमंत्रित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अगंतुक’ असा आहे.

आमंत्रित म्हणजे आमंत्रित म्हणजे बोलावलेला।, तर अगंतुक म्हणजे अगंतुक म्हणजे न बोलावलेला।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आमंत्रित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Amantrit Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याला लग्नाला आमंत्रित केले।
  • आमंत्रित पाहुणे आदरातिथ्य करतात।
  • तो अचानक अगंतुक आला।
  • अगंतुक माणसांनी घर भरले।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Amantrit Virudharthi Shabd in Marathi | आमंत्रित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आमंत्रितअगंतुक
अर्थ: आमंत्रित म्हणजे बोलावलेला।अर्थ: अगंतुक म्हणजे न बोलावलेला।
उदाहरण:
– त्याला लग्नाला आमंत्रित केले।
– आमंत्रित पाहुणे आदरातिथ्य करतात।
उदाहरण:
– तो अचानक अगंतुक आला।
– अगंतुक माणसांनी घर भरले।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आमंत्रित शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top