अमृत विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Amrut Virudharthi Shabd in Marathi

Amrut Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अमृत शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अमृत शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अमृत या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अमृत शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Amrut Virudharthi Shabd:

अमृत शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘विष’ असा आहे.

अमृत म्हणजे अमरत्व देणारे किंवा अत्यंत गोड. तर विष म्हणजे जहर किंवा घातक पदार्थ. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अमृत शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Amrut Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • या फलामध्ये अमृत आहे.
  • अमृतासारखे जीवन जगवा.
  • विष पिऊ नका.
  • विषारी पदार्थांपासून दूर राहा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Amrut Virudharthi Shabd in Marathi | अमृत शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अमृतविष
अर्थ: अमृत म्हणजे अमरत्व देणारे किंवा अत्यंत गोड.अर्थ: विष म्हणजे जहर किंवा घातक पदार्थ.
उदाहरण:
– या फलामध्ये अमृत आहे.
– अमृतासारखे जीवन जगवा.
उदाहरण:
– विष पिऊ नका.
– विषारी पदार्थांपासून दूर राहा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अमृत शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top