अनैच्छिक विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Anaichhik Virudharthi Shabd in Marathi

Anaichhik Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अनैच्छिक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अनैच्छिक शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अनैच्छिक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अनैच्छिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Anaichhik Virudharthi Shabd:

अनैच्छिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘इच्छिक’ असा आहे.

अनैच्छिक म्हणजे अनैच्छिक म्हणजे ज्याला इच्छा नाही., तर इच्छिक म्हणजे इच्छिक म्हणजे ज्याला इच्छा आहे.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अनैच्छिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Anaichhik Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे वर्तन अनैच्छिक होते.
  • अनैच्छिक क्रिया अपरिहार्य आहेत.
  • त्याचे वर्तन इच्छिक आहे.
  • इच्छिक क्रियांनी प्रगती होते.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Anaichhik Virudharthi Shabd in Marathi | अनैच्छिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनैच्छिकइच्छिक
अर्थ: अनैच्छिक म्हणजे ज्याला इच्छा नाही.अर्थ: इच्छिक म्हणजे ज्याला इच्छा आहे.
उदाहरण:
– त्याचे वर्तन अनैच्छिक होते.
– अनैच्छिक क्रिया अपरिहार्य आहेत.
उदाहरण:
– त्याचे वर्तन इच्छिक आहे.
– इच्छिक क्रियांनी प्रगती होते.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अनैच्छिक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top