अनस्त्र विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Anastr Virudharthi Shabd in Marathi

Anastr Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अनस्त्र शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अनस्त्र शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अनस्त्र या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अनस्त्र शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Anastr Virudharthi Shabd:

अनस्त्र शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘शस्त्र’ असा आहे.

अनस्त्र म्हणजे अनस्त्र म्हणजे ज्याला शस्त्र नाही।, तर शस्त्र म्हणजे शस्त्र म्हणजे लढाईत वापरले जाणारे साधन।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अनस्त्र शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Anastr Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो अनस्त्र आहे, त्याला शस्त्र नाही।
  • अनस्त्र व्यक्ती शांततेचे प्रतीक आहेत।
  • सैनिकांना शस्त्र दिले जाते।
  • शस्त्र वापरणे धोकादायक असते।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Anastr Virudharthi Shabd in Marathi | अनस्त्र शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनस्त्रशस्त्र
अर्थ: अनस्त्र म्हणजे ज्याला शस्त्र नाही।अर्थ: शस्त्र म्हणजे लढाईत वापरले जाणारे साधन।
उदाहरण:
– तो अनस्त्र आहे, त्याला शस्त्र नाही।
– अनस्त्र व्यक्ती शांततेचे प्रतीक आहेत।
उदाहरण:
– सैनिकांना शस्त्र दिले जाते।
– शस्त्र वापरणे धोकादायक असते।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अनस्त्र शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top