अनावधान विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Anavadhan Virudharthi Shabd in Marathi

Anavadhan Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अनावधान शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अनावधान शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अनावधान या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अनावधान शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Anavadhan Virudharthi Shabd:

अनावधान शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अवधान’ असा आहे.

अनावधान म्हणजे अनावधान म्हणजे निष्काळजीपणा., तर अवधान म्हणजे अवधान म्हणजे काळजीपूर्वक.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अनावधान शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Anavadhan Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे अनावधान होते.
  • अनावधानाने नुकसान होते.
  • त्याचे वर्तन अवधान आहे.
  • अवधानाने काम पूर्ण करा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Anavadhan Virudharthi Shabd in Marathi | अनावधान शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनावधानअवधान
अर्थ: अनावधान म्हणजे निष्काळजीपणा.अर्थ: अवधान म्हणजे काळजीपूर्वक.
उदाहरण:
– त्याचे अनावधान होते.
– अनावधानाने नुकसान होते.
उदाहरण:
– त्याचे वर्तन अवधान आहे.
– अवधानाने काम पूर्ण करा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अनावधान शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top