अनावश्यक विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Anavashyak Virudharthi Shabd in Marathi

Anavashyak Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अनावश्यक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अनावश्यक शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अनावश्यक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अनावश्यक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Anavashyak Virudharthi Shabd:

अनावश्यक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘आवश्यक’ असा आहे.

अनावश्यक म्हणजे ज्याची गरज नाही. तर आवश्यक म्हणजे ज्याची गरज आहे. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अनावश्यक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Anavashyak Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • अनावश्यक वस्तू घरात ठेवू नका.
  • हे अनावश्यक खर्च आहे.
  • मुलांना शिक्षण अत्यंत आवश्यक आहे.
  • आवश्यक गोष्टींची यादी करा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Anavashyak Virudharthi Shabd in Marathi | अनावश्यक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनावश्यकआवश्यक
अर्थ: अनावश्यक म्हणजे ज्याची गरज नाही.अर्थ: आवश्यक म्हणजे ज्याची गरज आहे.
उदाहरण:
– अनावश्यक वस्तू घरात ठेवू नका.
– हे अनावश्यक खर्च आहे.
उदाहरण:
– मुलांना शिक्षण अत्यंत आवश्यक आहे.
– आवश्यक गोष्टींची यादी करा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अनावश्यक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top