अनावृत्त विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Anavrit Virudharthi Shabd in Marathi

Anavrit Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अनावृत्त शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अनावृत्त शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अनावृत्त या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अनावृत्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Anavrit Virudharthi Shabd:

अनावृत्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘आवृत्त’ असा आहे.

अनावृत्त म्हणजे अनावृत्त म्हणजे अपरिचित किंवा न उघडलेले., तर आवृत्त म्हणजे आवृत्त म्हणजे परिचित किंवा उघडलेले.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अनावृत्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Anavrit Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे विचार अनावृत्त राहिले.
  • अनावृत्त गोष्टींना समजणे अवघड आहे.
  • त्याचे विचार आवृत्त झाले.
  • आवृत्त विचारांनी स्पष्टता येते.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Anavrit Virudharthi Shabd in Marathi | अनावृत्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनावृत्तआवृत्त
अर्थ: अनावृत्त म्हणजे अपरिचित किंवा न उघडलेले.अर्थ: आवृत्त म्हणजे परिचित किंवा उघडलेले.
उदाहरण:
– त्याचे विचार अनावृत्त राहिले.
– अनावृत्त गोष्टींना समजणे अवघड आहे.
उदाहरण:
– त्याचे विचार आवृत्त झाले.
– आवृत्त विचारांनी स्पष्टता येते.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अनावृत्त शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top