आंधळा विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Andhla Virudharthi Shabd in Marathi

Andhla Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आंधळा शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आंधळा शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आंधळा या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आंधळा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Andhla Virudharthi Shabd:

आंधळा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘डोळस’ असा आहे.

आंधळा म्हणजे आंधळा म्हणजे ज्याला दृष्टी नाही।, तर डोळस म्हणजे डोळस म्हणजे ज्याला दृष्टी आहे।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आंधळा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Andhla Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो आंधळा आहे, त्याला दिसत नाही।
  • आंधळ्यांना मदत करावी।
  • तो डोळस आहे, त्याला दिसते।
  • डोळस लोकांना सविस्तर माहिती मिळते।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Andhla Virudharthi Shabd in Marathi | आंधळा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आंधळाडोळस
अर्थ: आंधळा म्हणजे ज्याला दृष्टी नाही।अर्थ: डोळस म्हणजे ज्याला दृष्टी आहे।
उदाहरण:
– तो आंधळा आहे, त्याला दिसत नाही।
– आंधळ्यांना मदत करावी।
उदाहरण:
– तो डोळस आहे, त्याला दिसते।
– डोळस लोकांना सविस्तर माहिती मिळते।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आंधळा शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top