अंधुक विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Andhuk Virudharthi Shabd in Marathi

Andhuk Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अंधुक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अंधुक शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अंधुक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अंधुक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Andhuk Virudharthi Shabd:

अंधुक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘स्पष्ट’ असा आहे.

अंधुक म्हणजे अस्पष्ट किंवा धूसर. तर स्पष्ट म्हणजे स्पष्टपणे किंवा सुस्पष्ट. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अंधुक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Andhuk Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे विचार अंधुक होते.
  • अंधुक प्रकाशात काही दिसत नाही.
  • त्याने स्पष्ट विचार मांडले.
  • स्पष्ट शब्द वापरा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Andhuk Virudharthi Shabd in Marathi | अंधुक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अंधुकस्पष्ट
अर्थ: अंधुक म्हणजे अस्पष्ट किंवा धूसर.अर्थ: स्पष्ट म्हणजे स्पष्टपणे किंवा सुस्पष्ट.
उदाहरण:
– त्याचे विचार अंधुक होते.
– अंधुक प्रकाशात काही दिसत नाही.
उदाहरण:
– त्याने स्पष्ट विचार मांडले.
– स्पष्ट शब्द वापरा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अंधुक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top