अनेकता विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Anekata Virudharthi Shabd in Marathi

Anekata Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अनेकता शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अनेकता शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अनेकता या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अनेकता शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Anekata Virudharthi Shabd:

अनेकता शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘एकता’ असा आहे.

अनेकता म्हणजे विविधता किंवा बरेच असणे. तर एकता म्हणजे एकत्रितपणा किंवा ऐक्य. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अनेकता शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Anekata Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • आपल्या देशात अनेकता आहे.
  • अनेकतेत एकता ही आपल्या देशाची ओळख आहे.
  • आपल्या संघटनेत एकता आहे.
  • एकता शक्ती आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Anekata Virudharthi Shabd in Marathi | अनेकता शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनेकताएकता
अर्थ: अनेकता म्हणजे विविधता किंवा बरेच असणे.अर्थ: एकता म्हणजे एकत्रितपणा किंवा ऐक्य.
उदाहरण:
– आपल्या देशात अनेकता आहे.
– अनेकतेत एकता ही आपल्या देशाची ओळख आहे.
उदाहरण:
– आपल्या संघटनेत एकता आहे.
– एकता शक्ती आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अनेकता शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top