अनेकवचन विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Anekvachan Virudharthi Shabd in Marathi

Anekvachan Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अनेकवचन शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अनेकवचन शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अनेकवचन या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अनेकवचन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Anekvachan Virudharthi Shabd:

अनेकवचन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘एकवचन’ असा आहे.

अनेकवचन म्हणजे अनेकवचन म्हणजे जेव्हा एकापेक्षा जास्त वस्तूंना निर्देशित केले जाते., तर एकवचन म्हणजे एकवचन म्हणजे जेव्हा एकाच वस्तूला निर्देशित केले जाते.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अनेकवचन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Anekvachan Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • मुलांमध्ये अनेकवचन वापरले जाते.
  • अनेकवचनाचे नियम शिकायला सोपे आहेत.
  • मुलगा एकवचनात आहे.
  • तो एकवचनात बोलतो.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Anekvachan Virudharthi Shabd in Marathi | अनेकवचन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनेकवचनएकवचन
अर्थ: अनेकवचन म्हणजे जेव्हा एकापेक्षा जास्त वस्तूंना निर्देशित केले जाते.अर्थ: एकवचन म्हणजे जेव्हा एकाच वस्तूला निर्देशित केले जाते.
उदाहरण:
– मुलांमध्ये अनेकवचन वापरले जाते.
– अनेकवचनाचे नियम शिकायला सोपे आहेत.
उदाहरण:
– मुलगा एकवचनात आहे.
– तो एकवचनात बोलतो.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अनेकवचन शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top