अनिष्ट विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Anisht Virudharthi Shabd in Marathi

Anisht Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अनिष्ट शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अनिष्ट शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अनिष्ट या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अनिष्ट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Anisht Virudharthi Shabd:

अनिष्ट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘ईष्ट’ असा आहे.

अनिष्ट म्हणजे अनिष्ट म्हणजे वाईट किंवा अनाकलनीय., तर ईष्ट म्हणजे ईष्ट म्हणजे चांगले किंवा इच्छित.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अनिष्ट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Anisht Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे निर्णय अनिष्ट होते.
  • अनिष्ट घटना टाळाव्यात.
  • त्याचे कार्य ईष्ट होते.
  • ईष्ट फलप्राप्तीला आनंद होतो.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Anisht Virudharthi Shabd in Marathi | अनिष्ट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनिष्टईष्ट
अर्थ: अनिष्ट म्हणजे वाईट किंवा अनाकलनीय.अर्थ: ईष्ट म्हणजे चांगले किंवा इच्छित.
उदाहरण:
– त्याचे निर्णय अनिष्ट होते.
– अनिष्ट घटना टाळाव्यात.
उदाहरण:
– त्याचे कार्य ईष्ट होते.
– ईष्ट फलप्राप्तीला आनंद होतो.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अनिष्ट शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top