अनिती विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aniti Virudharthi Shabd in Marathi

Aniti Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अनिती शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अनिती शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अनिती या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अनिती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aniti Virudharthi Shabd:

अनिती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘नीती’ असा आहे.

अनिती म्हणजे अनिती म्हणजे नैतिकता नसलेले वर्तन।, तर नीती म्हणजे नीती म्हणजे नैतिकता, सद्वर्तन।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अनिती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aniti Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • अनिती माणसाला नेहमीच त्रास देते।
  • अनिती वागणूक समाजात निषिद्ध आहे।
  • नीतीपालन करणे आवश्यक आहे।
  • नीतीवान व्यक्ती सर्वत्र आदर पावतात।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aniti Virudharthi Shabd in Marathi | अनिती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनितीनीती
अर्थ: अनिती म्हणजे नैतिकता नसलेले वर्तन।अर्थ: नीती म्हणजे नैतिकता, सद्वर्तन।
उदाहरण:
– अनिती माणसाला नेहमीच त्रास देते।
– अनिती वागणूक समाजात निषिद्ध आहे।
उदाहरण:
– नीतीपालन करणे आवश्यक आहे।
– नीतीवान व्यक्ती सर्वत्र आदर पावतात।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अनिती शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top