अनियंत्रित विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aniyantrit Virudharthi Shabd in Marathi

Aniyantrit Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अनियंत्रित शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अनियंत्रित शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अनियंत्रित या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अनियंत्रित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aniyantrit Virudharthi Shabd:

अनियंत्रित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘नियंत्रित’ असा आहे.

अनियंत्रित म्हणजे अनियंत्रित म्हणजे ज्यावर नियंत्रण नाही., तर नियंत्रित म्हणजे नियंत्रित म्हणजे ज्यावर नियंत्रण आहे.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अनियंत्रित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aniyantrit Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो अनियंत्रित आहे.
  • अनियंत्रित वर्तन टाळा.
  • तो नियंत्रित आहे.
  • नियंत्रित जीवन चांगले असते.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aniyantrit Virudharthi Shabd in Marathi | अनियंत्रित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनियंत्रितनियंत्रित
अर्थ: अनियंत्रित म्हणजे ज्यावर नियंत्रण नाही.अर्थ: नियंत्रित म्हणजे ज्यावर नियंत्रण आहे.
उदाहरण:
– तो अनियंत्रित आहे.
– अनियंत्रित वर्तन टाळा.
उदाहरण:
– तो नियंत्रित आहे.
– नियंत्रित जीवन चांगले असते.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अनियंत्रित शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top