अनोळखी विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Anoalkhi Virudharthi Shabd in Marathi

Anoalkhi Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अनोळखी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अनोळखी शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अनोळखी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अनोळखी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Anoalkhi Virudharthi Shabd:

अनोळखी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘ओळखी’ असा आहे.

अनोळखी म्हणजे अनोळखी म्हणजे ज्याला ओळखत नाही., तर ओळखी म्हणजे ओळखी म्हणजे ज्याला ओळखतो.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अनोळखी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Anoalkhi Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो अनोळखी आहे.
  • अनोळखी लोकांशी सावध रहा.
  • ती माझी ओळखी आहे.
  • ओळखीच्या लोकांशी भेटा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Anoalkhi Virudharthi Shabd in Marathi | अनोळखी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनोळखीओळखी
अर्थ: अनोळखी म्हणजे ज्याला ओळखत नाही.अर्थ: ओळखी म्हणजे ज्याला ओळखतो.
उदाहरण:
– तो अनोळखी आहे.
– अनोळखी लोकांशी सावध रहा.
उदाहरण:
– ती माझी ओळखी आहे.
– ओळखीच्या लोकांशी भेटा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अनोळखी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top