अनुभवी विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Anubhavi Virudharthi Shabd in Marathi

Anubhavi Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अनुभवी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अनुभवी शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अनुभवी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अनुभवी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Anubhavi Virudharthi Shabd:

अनुभवी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अननुभवी’ असा आहे.

अनुभवी म्हणजे अनुभवी म्हणजे ज्याला अनुभव आहे।, तर अननुभवी म्हणजे अननुभवी म्हणजे ज्याला अनुभव नाही।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अनुभवी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Anubhavi Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे अनुभव खूप महत्वाचे आहेत।
  • अनुभवी व्यक्तींना सल्ला विचारला जातो।
  • तो एक अननुभवी कर्मचारी आहे।
  • अननुभवी असणे नवीन शिकण्याची संधी देते।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Anubhavi Virudharthi Shabd in Marathi | अनुभवी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनुभवीअननुभवी
अर्थ: अनुभवी म्हणजे ज्याला अनुभव आहे।अर्थ: अननुभवी म्हणजे ज्याला अनुभव नाही।
उदाहरण:
– त्याचे अनुभव खूप महत्वाचे आहेत।
– अनुभवी व्यक्तींना सल्ला विचारला जातो।
उदाहरण:
– तो एक अननुभवी कर्मचारी आहे।
– अननुभवी असणे नवीन शिकण्याची संधी देते।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अनुभवी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top