अनुच्चारित विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Anuchcharit Virudharthi Shabd in Marathi

Anuchcharit Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अनुच्चारित शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अनुच्चारित शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अनुच्चारित या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अनुच्चारित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Anuchcharit Virudharthi Shabd:

अनुच्चारित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘उच्चारित’ असा आहे.

अनुच्चारित म्हणजे अनुच्चारित म्हणजे जे बोलले किंवा उच्चारले नाही., तर उच्चारित म्हणजे उच्चारित म्हणजे स्पष्टपणे बोललेले किंवा उच्चारलेले.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अनुच्चारित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Anuchcharit Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • हे शब्द अनुच्चारित राहिले.
  • अनुच्चारित गोष्टींचा अर्थ नसतो.
  • शब्दांचे योग्य उच्चारण महत्त्वाचे आहे.
  • त्याने स्पष्टपणे सर्व गोष्टी उच्चारल्या.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Anuchcharit Virudharthi Shabd in Marathi | अनुच्चारित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनुच्चारितउच्चारित
अर्थ: अनुच्चारित म्हणजे जे बोलले किंवा उच्चारले नाही.अर्थ: उच्चारित म्हणजे स्पष्टपणे बोललेले किंवा उच्चारलेले.
उदाहरण:
– हे शब्द अनुच्चारित राहिले.
– अनुच्चारित गोष्टींचा अर्थ नसतो.
उदाहरण:
– शब्दांचे योग्य उच्चारण महत्त्वाचे आहे.
– त्याने स्पष्टपणे सर्व गोष्टी उच्चारल्या.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अनुच्चारित शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top