अनुज विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Anuj Virudharthi Shabd in Marathi

Anuj Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अनुज शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अनुज शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अनुज या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अनुज शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Anuj Virudharthi Shabd:

अनुज शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अग्रज’ असा आहे.

अनुज म्हणजे अनुज म्हणजे लहान भाऊ।, तर अग्रज म्हणजे अग्रज म्हणजे मोठा भाऊ।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अनुज शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Anuj Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • माझा अनुज खूप चांगला आहे।
  • तो आपल्या अनुजावर प्रेम करतो।
  • माझा अग्रज माझ्या मार्गदर्शन करतो।
  • तो आपल्या अग्रजाची काळजी घेतो।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Anuj Virudharthi Shabd in Marathi | अनुज शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनुजअग्रज
अर्थ: अनुज म्हणजे लहान भाऊ।अर्थ: अग्रज म्हणजे मोठा भाऊ।
उदाहरण:
– माझा अनुज खूप चांगला आहे।
– तो आपल्या अनुजावर प्रेम करतो।
उदाहरण:
– माझा अग्रज माझ्या मार्गदर्शन करतो।
– तो आपल्या अग्रजाची काळजी घेतो।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अनुज शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top