अनुकूल विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Anukul Virudharthi Shabd in Marathi

Anukul Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अनुकूल शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अनुकूल शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अनुकूल या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अनुकूल शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Anukul Virudharthi Shabd:

अनुकूल शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘प्रतिकूल’ असा आहे.

अनुकूल म्हणजे अनुकूल म्हणजे अनुकूल किंवा योग्य., तर प्रतिकूल म्हणजे प्रतिकूल म्हणजे प्रतिकूल किंवा अयोग्य.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अनुकूल शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Anukul Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे निर्णय अनुकूल आहेत.
  • अनुकूल परिस्थितीत यश मिळते.
  • त्याचे निर्णय प्रतिकूल आहेत.
  • प्रतिकूल परिस्थितीत संयम ठेवा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Anukul Virudharthi Shabd in Marathi | अनुकूल शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनुकूलप्रतिकूल
अर्थ: अनुकूल म्हणजे अनुकूल किंवा योग्य.अर्थ: प्रतिकूल म्हणजे प्रतिकूल किंवा अयोग्य.
उदाहरण:
– त्याचे निर्णय अनुकूल आहेत.
– अनुकूल परिस्थितीत यश मिळते.
उदाहरण:
– त्याचे निर्णय प्रतिकूल आहेत.
– प्रतिकूल परिस्थितीत संयम ठेवा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अनुकूल शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top