अनुरूप विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Anurup Virudharthi Shabd in Marathi

Anurup Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अनुरूप शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अनुरूप शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अनुरूप या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अनुरूप शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Anurup Virudharthi Shabd:

अनुरूप शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘विजोड’ असा आहे.

अनुरूप म्हणजे अनुरूप म्हणजे सुसंगत किंवा योग्य., तर विजोड म्हणजे विजोड म्हणजे असुसंगत किंवा अयोग्य.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अनुरूप शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Anurup Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे कपडे कार्यक्रमासाठी अनुरूप आहेत.
  • अनुरूप वागणे आवश्यक आहे.
  • त्याचे विचार विजोड होते.
  • विजोड विचारांनी गोंधळ होतो.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Anurup Virudharthi Shabd in Marathi | अनुरूप शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनुरूपविजोड
अर्थ: अनुरूप म्हणजे सुसंगत किंवा योग्य.अर्थ: विजोड म्हणजे असुसंगत किंवा अयोग्य.
उदाहरण:
– त्याचे कपडे कार्यक्रमासाठी अनुरूप आहेत.
– अनुरूप वागणे आवश्यक आहे.
उदाहरण:
– त्याचे विचार विजोड होते.
– विजोड विचारांनी गोंधळ होतो.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अनुरूप शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top