अनुत्तीर्ण विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Anuttirn Virudharthi Shabd in Marathi

Anuttirn Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अनुत्तीर्ण शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अनुत्तीर्ण शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अनुत्तीर्ण या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अनुत्तीर्ण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Anuttirn Virudharthi Shabd:

अनुत्तीर्ण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘उत्तीर्ण’ असा आहे.

अनुत्तीर्ण म्हणजे अनुत्तीर्ण म्हणजे नापास होणे., तर उत्तीर्ण म्हणजे उत्तीर्ण म्हणजे पास होणे.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अनुत्तीर्ण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Anuttirn Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाला.
  • अनुत्तीर्ण होणे दुःखद आहे.
  • तो परीक्षेत उत्तीर्ण झाला.
  • उत्तीर्ण होण्यासाठी मेहनत करा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Anuttirn Virudharthi Shabd in Marathi | अनुत्तीर्ण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनुत्तीर्णउत्तीर्ण
अर्थ: अनुत्तीर्ण म्हणजे नापास होणे.अर्थ: उत्तीर्ण म्हणजे पास होणे.
उदाहरण:
– तो परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाला.
– अनुत्तीर्ण होणे दुःखद आहे.
उदाहरण:
– तो परीक्षेत उत्तीर्ण झाला.
– उत्तीर्ण होण्यासाठी मेहनत करा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अनुत्तीर्ण शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top