अन्याय विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Anyay Virudharthi Shabd in Marathi

Anyay Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अन्याय शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अन्याय शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अन्याय या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अन्याय शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Anyay Virudharthi Shabd:

अन्याय शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘न्याय’ असा आहे.

अन्याय म्हणजे अन्याय म्हणजे चुकीचे वर्तन किंवा अत्याचार., तर न्याय म्हणजे न्याय म्हणजे योग्य वर्तन किंवा न्यायप्रक्रिया.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अन्याय शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Anyay Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याने अन्याय सहन केला.
  • अन्यायाची तक्रार करा.
  • त्याला न्याय मिळाला.
  • न्यायप्रक्रिया महत्त्वाची आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Anyay Virudharthi Shabd in Marathi | अन्याय शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अन्यायन्याय
अर्थ: अन्याय म्हणजे चुकीचे वर्तन किंवा अत्याचार.अर्थ: न्याय म्हणजे योग्य वर्तन किंवा न्यायप्रक्रिया.
उदाहरण:
– त्याने अन्याय सहन केला.
– अन्यायाची तक्रार करा.
उदाहरण:
– त्याला न्याय मिळाला.
– न्यायप्रक्रिया महत्त्वाची आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अन्याय शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top