अपारदर्शक विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aparadarshak Virudharthi Shabd in Marathi

Aparadarshak Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अपारदर्शक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अपारदर्शक शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अपारदर्शक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अपारदर्शक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aparadarshak Virudharthi Shabd:

अपारदर्शक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘पारदर्शक’ असा आहे.

अपारदर्शक म्हणजे अपारदर्शक म्हणजे ज्यातून प्रकाश जात नाही., तर पारदर्शक म्हणजे पारदर्शक म्हणजे ज्यातून प्रकाश जातो.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अपारदर्शक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aparadarshak Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो काच अपारदर्शक आहे.
  • अपारदर्शक वस्तूंची ओळख आहे.
  • तो काच पारदर्शक आहे.
  • पारदर्शक काच स्वच्छता दाखवते.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aparadarshak Virudharthi Shabd in Marathi | अपारदर्शक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अपारदर्शकपारदर्शक
अर्थ: अपारदर्शक म्हणजे ज्यातून प्रकाश जात नाही.अर्थ: पारदर्शक म्हणजे ज्यातून प्रकाश जातो.
उदाहरण:
– तो काच अपारदर्शक आहे.
– अपारदर्शक वस्तूंची ओळख आहे.
उदाहरण:
– तो काच पारदर्शक आहे.
– पारदर्शक काच स्वच्छता दाखवते.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अपारदर्शक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top