अप्रामाणिक विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aparamanik Virudharthi Shabd in Marathi

Aparamanik Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अप्रामाणिक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अप्रामाणिक शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अप्रामाणिक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अप्रामाणिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aparamanik Virudharthi Shabd:

अप्रामाणिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘प्रामाणिक’ असा आहे.

अप्रामाणिक म्हणजे अप्रामाणिक म्हणजे खोटे किंवा फसवणारे., तर प्रामाणिक म्हणजे प्रामाणिक म्हणजे सत्य किंवा प्रामाणिकता असलेले.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अप्रामाणिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aparamanik Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे वर्तन अप्रामाणिक आहे.
  • अप्रामाणिक लोकांपासून दूर रहा.
  • तो प्रामाणिक माणूस आहे.
  • प्रामाणिकतेने विश्वास वाढतो.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aparamanik Virudharthi Shabd in Marathi | अप्रामाणिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अप्रामाणिकप्रामाणिक
अर्थ: अप्रामाणिक म्हणजे खोटे किंवा फसवणारे.अर्थ: प्रामाणिक म्हणजे सत्य किंवा प्रामाणिकता असलेले.
उदाहरण:
– त्याचे वर्तन अप्रामाणिक आहे.
– अप्रामाणिक लोकांपासून दूर रहा.
उदाहरण:
– तो प्रामाणिक माणूस आहे.
– प्रामाणिकतेने विश्वास वाढतो.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अप्रामाणिक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top