अपरिहार्य विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Apariharya Virudharthi Shabd in Marathi

Apariharya Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अपरिहार्य शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अपरिहार्य शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अपरिहार्य या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अपरिहार्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Apariharya Virudharthi Shabd:

अपरिहार्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘परिहार्य’ असा आहे.

अपरिहार्य म्हणजे अपरिहार्य म्हणजे ज्याला टाळता येत नाही., तर परिहार्य म्हणजे परिहार्य म्हणजे ज्याला टाळता येते.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अपरिहार्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Apariharya Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे नुकसान अपरिहार्य होते.
  • अपरिहार्य गोष्टींचा सामना करा.
  • त्या समस्येचे निराकरण परिहार्य आहे.
  • परिहार्य मुद्दे सोडवा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Apariharya Virudharthi Shabd in Marathi | अपरिहार्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अपरिहार्यपरिहार्य
अर्थ: अपरिहार्य म्हणजे ज्याला टाळता येत नाही.अर्थ: परिहार्य म्हणजे ज्याला टाळता येते.
उदाहरण:
– त्याचे नुकसान अपरिहार्य होते.
– अपरिहार्य गोष्टींचा सामना करा.
उदाहरण:
– त्या समस्येचे निराकरण परिहार्य आहे.
– परिहार्य मुद्दे सोडवा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अपरिहार्य शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top