अपयश विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Apayash Virudharthi Shabd in Marathi

Apayash Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अपयश शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अपयश शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अपयश या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अपयश शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Apayash Virudharthi Shabd:

अपयश शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘यश’ असा आहे.

अपयश म्हणजे असफलता. तर यश म्हणजे सफलता. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अपयश शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Apayash Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याच्या अपयशामुळे तो निराश झाला.
  • अपयशाने त्याचे मनोबल खचले.
  • त्याच्या यशामुळे कुटुंब आनंदात आहे.
  • यशामुळे त्याला प्रतिष्ठा मिळाली.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Apayash Virudharthi Shabd in Marathi | अपयश शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अपयशयश
अर्थ: अपयश म्हणजे असफलता.अर्थ: यश म्हणजे सफलता.
उदाहरण:
– त्याच्या अपयशामुळे तो निराश झाला.
– अपयशाने त्याचे मनोबल खचले.
उदाहरण:
– त्याच्या यशामुळे कुटुंब आनंदात आहे.
– यशामुळे त्याला प्रतिष्ठा मिळाली.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अपयश शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top