अनपेक्षित विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Apeksit Virudharthi Shabd in Marathi

Apeksit Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अनपेक्षित शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अनपेक्षित शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अनपेक्षित या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अनपेक्षित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Apeksit Virudharthi Shabd:

अनपेक्षित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अपेक्षित’ असा आहे.

अनपेक्षित म्हणजे अनपेक्षित म्हणजे नको असलेले किंवा न कळलेले., तर अपेक्षित म्हणजे अपेक्षित म्हणजे हवे असलेले किंवा कळलेले.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अनपेक्षित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Apeksit Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे आगमन अनपेक्षित होते.
  • अनपेक्षित गोष्टींना सामोरे जा.
  • त्याचे आगमन अपेक्षित होते.
  • अपेक्षित परिस्थितीला तयारी ठेवा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Apeksit Virudharthi Shabd in Marathi | अनपेक्षित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अनपेक्षितअपेक्षित
अर्थ: अनपेक्षित म्हणजे नको असलेले किंवा न कळलेले.अर्थ: अपेक्षित म्हणजे हवे असलेले किंवा कळलेले.
उदाहरण:
– त्याचे आगमन अनपेक्षित होते.
– अनपेक्षित गोष्टींना सामोरे जा.
उदाहरण:
– त्याचे आगमन अपेक्षित होते.
– अपेक्षित परिस्थितीला तयारी ठेवा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अनपेक्षित शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top