अपकर्ष विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Apkars Virudharthi Shabd in Marathi

Apkars Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अपकर्ष शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अपकर्ष शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अपकर्ष या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अपकर्ष शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Apkars Virudharthi Shabd:

अपकर्ष शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘उत्कर्ष’ असा आहे.

अपकर्ष म्हणजे अपकर्ष म्हणजे अध:पतन, खालावणे।, तर उत्कर्ष म्हणजे उत्कर्ष म्हणजे प्रगती, उन्नती।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अपकर्ष शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Apkars Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याच्या वाईट सवयींमुळे अपकर्ष झाला।
  • अपकर्ष टाळण्यासाठी प्रयत्न करा।
  • त्याच्या मेहनतीमुळे उत्कर्ष झाला।
  • उत्कर्ष साधण्यासाठी मेहनत करा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Apkars Virudharthi Shabd in Marathi | अपकर्ष शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अपकर्षउत्कर्ष
अर्थ: अपकर्ष म्हणजे अध:पतन, खालावणे।अर्थ: उत्कर्ष म्हणजे प्रगती, उन्नती।
उदाहरण:
– त्याच्या वाईट सवयींमुळे अपकर्ष झाला।
– अपकर्ष टाळण्यासाठी प्रयत्न करा।
उदाहरण:
– त्याच्या मेहनतीमुळे उत्कर्ष झाला।
– उत्कर्ष साधण्यासाठी मेहनत करा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अपकर्ष शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top