अपकीर्ती विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Apkirti Virudharthi Shabd in Marathi

Apkirti Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अपकीर्ती शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अपकीर्ती शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अपकीर्ती या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अपकीर्ती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Apkirti Virudharthi Shabd:

अपकीर्ती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘कीर्ती’ असा आहे.

अपकीर्ती म्हणजे अपकीर्ती म्हणजे वाईट नाव, बदनामी।, तर कीर्ती म्हणजे कीर्ती म्हणजे चांगले नाव, प्रसिद्धी।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अपकीर्ती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Apkirti Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याने आपल्या कृत्याने अपकीर्ती मिळवली।
  • अपकीर्ती टाळण्यासाठी सद्वर्तन आवश्यक आहे।
  • त्याच्या कार्यामुळे त्याला कीर्ती मिळाली।
  • कीर्तीवान होण्यासाठी मेहनत करावी लागते।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Apkirti Virudharthi Shabd in Marathi | अपकीर्ती शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अपकीर्तीकीर्ती
अर्थ: अपकीर्ती म्हणजे वाईट नाव, बदनामी।अर्थ: कीर्ती म्हणजे चांगले नाव, प्रसिद्धी।
उदाहरण:
– त्याने आपल्या कृत्याने अपकीर्ती मिळवली।
– अपकीर्ती टाळण्यासाठी सद्वर्तन आवश्यक आहे।
उदाहरण:
– त्याच्या कार्यामुळे त्याला कीर्ती मिळाली।
– कीर्तीवान होण्यासाठी मेहनत करावी लागते।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अपकीर्ती शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top