अपमान विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Apman Virudharthi Shabd in Marathi

Apman Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अपमान शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अपमान शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अपमान या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अपमान शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Apman Virudharthi Shabd:

अपमान शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘मान’ असा आहे.

अपमान म्हणजे प्रतिष्ठा किंवा सन्मान हरवणे. तर मान म्हणजे सन्मान किंवा आदर. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अपमान शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Apman Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याच्या शब्दांनी मला अपमान झाला.
  • अपमान करणे चुकीचे आहे.
  • त्याला सगळ्यांनी मान दिला.
  • मान राखणे महत्वाचे आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Apman Virudharthi Shabd in Marathi | अपमान शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अपमानमान
अर्थ: अपमान म्हणजे प्रतिष्ठा किंवा सन्मान हरवणे.अर्थ: मान म्हणजे सन्मान किंवा आदर.
उदाहरण:
– त्याच्या शब्दांनी मला अपमान झाला.
– अपमान करणे चुकीचे आहे.
उदाहरण:
– त्याला सगळ्यांनी मान दिला.
– मान राखणे महत्वाचे आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अपमान शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top