अपूर्णांक विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Apoornank Virudharthi Shabd in Marathi

Apoornank Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अपूर्णांक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अपूर्णांक शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अपूर्णांक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अपूर्णांक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Apoornank Virudharthi Shabd:

अपूर्णांक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘पूर्णांक’ असा आहे.

अपूर्णांक म्हणजे अपूर्णांक म्हणजे अपूर्ण संख्या., तर पूर्णांक म्हणजे पूर्णांक म्हणजे पूर्ण संख्या.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अपूर्णांक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Apoornank Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचा उत्तर अपूर्णांक आहे.
  • अपूर्णांक गणितात महत्त्वाचे आहेत.
  • पूर्णांक सुलभ गणितासाठी वापरले जातात.
  • पूर्णांकांची संख्या पूर्ण आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Apoornank Virudharthi Shabd in Marathi | अपूर्णांक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अपूर्णांकपूर्णांक
अर्थ: अपूर्णांक म्हणजे अपूर्ण संख्या.अर्थ: पूर्णांक म्हणजे पूर्ण संख्या.
उदाहरण:
– त्याचा उत्तर अपूर्णांक आहे.
– अपूर्णांक गणितात महत्त्वाचे आहेत.
उदाहरण:
– पूर्णांक सुलभ गणितासाठी वापरले जातात.
– पूर्णांकांची संख्या पूर्ण आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अपूर्णांक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top