अप्रकट विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aprakat Virudharthi Shabd in Marathi

Aprakat Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अप्रकट शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अप्रकट शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अप्रकट या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अप्रकट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aprakat Virudharthi Shabd:

अप्रकट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘प्रकट’ असा आहे.

अप्रकट म्हणजे अप्रकट म्हणजे उघड न झालेले., तर प्रकट म्हणजे प्रकट म्हणजे उघड झालेले.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अप्रकट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aprakat Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे विचार अप्रकट राहिले.
  • अप्रकट विचार व्यक्त करा.
  • त्याचे मत प्रकट झाले.
  • प्रकट विचार स्पष्ट असतात.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aprakat Virudharthi Shabd in Marathi | अप्रकट शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अप्रकटप्रकट
अर्थ: अप्रकट म्हणजे उघड न झालेले.अर्थ: प्रकट म्हणजे उघड झालेले.
उदाहरण:
– त्याचे विचार अप्रकट राहिले.
– अप्रकट विचार व्यक्त करा.
उदाहरण:
– त्याचे मत प्रकट झाले.
– प्रकट विचार स्पष्ट असतात.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अप्रकट शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top