अप्रमाण विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Apraman Virudharthi Shabd in Marathi

Apraman Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अप्रमाण शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अप्रमाण शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अप्रमाण या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अप्रमाण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Apraman Virudharthi Shabd:

अप्रमाण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘प्रमाण’ असा आहे.

अप्रमाण म्हणजे अप्रमाण म्हणजे अयोग्य प्रमाण., तर प्रमाण म्हणजे प्रमाण म्हणजे योग्य प्रमाण.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अप्रमाण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Apraman Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचा डेटा अप्रमाण आहे.
  • अप्रमाण माहिती अविश्वसनीय आहे.
  • त्याचा डेटा प्रमाण आहे.
  • प्रमाण माहिती उपयुक्त आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Apraman Virudharthi Shabd in Marathi | अप्रमाण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अप्रमाणप्रमाण
अर्थ: अप्रमाण म्हणजे अयोग्य प्रमाण.अर्थ: प्रमाण म्हणजे योग्य प्रमाण.
उदाहरण:
– त्याचा डेटा अप्रमाण आहे.
– अप्रमाण माहिती अविश्वसनीय आहे.
उदाहरण:
– त्याचा डेटा प्रमाण आहे.
– प्रमाण माहिती उपयुक्त आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अप्रमाण शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top