अप्रसन्न विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aprasann Virudharthi Shabd in Marathi

Aprasann Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अप्रसन्न शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अप्रसन्न शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अप्रसन्न या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अप्रसन्न शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aprasann Virudharthi Shabd:

अप्रसन्न शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘प्रसन्न’ असा आहे.

अप्रसन्न म्हणजे अप्रसन्न म्हणजे नाखूष किंवा दुःखी., तर प्रसन्न म्हणजे प्रसन्न म्हणजे आनंदी किंवा खुश.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अप्रसन्न शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aprasann Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो आज अप्रसन्न आहे.
  • अप्रसन्न वागणे टाळा.
  • ती नेहमी प्रसन्न असते.
  • प्रसन्न चेहरा आकर्षक असतो.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aprasann Virudharthi Shabd in Marathi | अप्रसन्न शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अप्रसन्नप्रसन्न
अर्थ: अप्रसन्न म्हणजे नाखूष किंवा दुःखी.अर्थ: प्रसन्न म्हणजे आनंदी किंवा खुश.
उदाहरण:
– तो आज अप्रसन्न आहे.
– अप्रसन्न वागणे टाळा.
उदाहरण:
– ती नेहमी प्रसन्न असते.
– प्रसन्न चेहरा आकर्षक असतो.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अप्रसन्न शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top