अप्रशस्त विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Aprashast Virudharthi Shabd in Marathi

Aprashast Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अप्रशस्त शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अप्रशस्त शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अप्रशस्त या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अप्रशस्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Aprashast Virudharthi Shabd:

अप्रशस्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘प्रशस्त’ असा आहे.

अप्रशस्त म्हणजे अप्रशस्त म्हणजे कमी जागेचे किंवा संकुचित., तर प्रशस्त म्हणजे प्रशस्त म्हणजे मोठ्या जागेचे किंवा विस्तृत.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अप्रशस्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Aprashast Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • ही जागा अप्रशस्त आहे.
  • अप्रशस्त ठिकाणी गोंधळ होतो.
  • ही जागा प्रशस्त आहे.
  • प्रशस्त ठिकाणी आरामदायक असते.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Aprashast Virudharthi Shabd in Marathi | अप्रशस्त शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अप्रशस्तप्रशस्त
अर्थ: अप्रशस्त म्हणजे कमी जागेचे किंवा संकुचित.अर्थ: प्रशस्त म्हणजे मोठ्या जागेचे किंवा विस्तृत.
उदाहरण:
– ही जागा अप्रशस्त आहे.
– अप्रशस्त ठिकाणी गोंधळ होतो.
उदाहरण:
– ही जागा प्रशस्त आहे.
– प्रशस्त ठिकाणी आरामदायक असते.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अप्रशस्त शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top