अप्रतिष्ठा विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Apratistha Virudharthi Shabd in Marathi

Apratistha Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अप्रतिष्ठा शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अप्रतिष्ठा शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अप्रतिष्ठा या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अप्रतिष्ठा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Apratistha Virudharthi Shabd:

अप्रतिष्ठा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘प्रतिष्ठा’ असा आहे.

अप्रतिष्ठा म्हणजे अप्रतिष्ठा म्हणजे सन्मानाचा अभाव., तर प्रतिष्ठा म्हणजे प्रतिष्ठा म्हणजे सन्मान किंवा आदर.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अप्रतिष्ठा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Apratistha Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याची अप्रतिष्ठा झाली आहे.
  • अप्रतिष्ठेने समाजात मान कमी होतो.
  • त्याची प्रतिष्ठा वाढली आहे.
  • प्रतिष्ठेने समाजात मान मिळतो.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Apratistha Virudharthi Shabd in Marathi | अप्रतिष्ठा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अप्रतिष्ठाप्रतिष्ठा
अर्थ: अप्रतिष्ठा म्हणजे सन्मानाचा अभाव.अर्थ: प्रतिष्ठा म्हणजे सन्मान किंवा आदर.
उदाहरण:
– त्याची अप्रतिष्ठा झाली आहे.
– अप्रतिष्ठेने समाजात मान कमी होतो.
उदाहरण:
– त्याची प्रतिष्ठा वाढली आहे.
– प्रतिष्ठेने समाजात मान मिळतो.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अप्रतिष्ठा शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top