अप्रत्यक्ष विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Apratyaksh Virudharthi Shabd in Marathi

Apratyaksh Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अप्रत्यक्ष शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अप्रत्यक्ष शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अप्रत्यक्ष शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Apratyaksh Virudharthi Shabd:

अप्रत्यक्ष शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘प्रत्यक्ष’ असा आहे.

अप्रत्यक्ष म्हणजे अप्रत्यक्ष म्हणजे जे सरळ दिसत नाही., तर प्रत्यक्ष म्हणजे प्रत्यक्ष म्हणजे जे सरळ आणि स्पष्ट दिसते.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अप्रत्यक्ष शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Apratyaksh Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे अप्रत्यक्ष संकेत मला कळले.
  • अप्रत्यक्ष वागणूक टाळा.
  • प्रत्यक्ष पुरावे महत्त्वाचे आहेत.
  • त्याचे प्रत्यक्ष उत्तर योग्य होते.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Apratyaksh Virudharthi Shabd in Marathi | अप्रत्यक्ष शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अप्रत्यक्षप्रत्यक्ष
अर्थ: अप्रत्यक्ष म्हणजे जे सरळ दिसत नाही.अर्थ: प्रत्यक्ष म्हणजे जे सरळ आणि स्पष्ट दिसते.
उदाहरण:
– त्याचे अप्रत्यक्ष संकेत मला कळले.
– अप्रत्यक्ष वागणूक टाळा.
उदाहरण:
– प्रत्यक्ष पुरावे महत्त्वाचे आहेत.
– त्याचे प्रत्यक्ष उत्तर योग्य होते.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अप्रत्यक्ष शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top