अपशकुन विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Apshakun Virudharthi Shabd in Marathi

Apshakun Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अपशकुन शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अपशकुन शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अपशकुन या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अपशकुन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Apshakun Virudharthi Shabd:

अपशकुन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘शुभशकुन’ असा आहे.

अपशकुन म्हणजे अपशकुन म्हणजे वाईट संकेत., तर शुभशकुन म्हणजे शुभशकुन म्हणजे चांगले संकेत.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अपशकुन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Apshakun Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याने अपशकुन पाहिला.
  • अपशकुनामुळे त्याची चिंता वाढली.
  • शुभशकुनामुळे सगळे आनंदी होते.
  • शुभशकुनांच्या गोष्टी आनंददायक असतात.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Apshakun Virudharthi Shabd in Marathi | अपशकुन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अपशकुनशुभशकुन
अर्थ: अपशकुन म्हणजे वाईट संकेत.अर्थ: शुभशकुन म्हणजे चांगले संकेत.
उदाहरण:
– त्याने अपशकुन पाहिला.
– अपशकुनामुळे त्याची चिंता वाढली.
उदाहरण:
– शुभशकुनामुळे सगळे आनंदी होते.
– शुभशकुनांच्या गोष्टी आनंददायक असतात.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अपशकुन शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top