आपुलकी विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Apulaki Virudharthi Shabd in Marathi

Apulaki Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आपुलकी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आपुलकी शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आपुलकी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आपुलकी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Apulaki Virudharthi Shabd:

आपुलकी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘दुरावा’ असा आहे.

आपुलकी म्हणजे आपुलकी म्हणजे प्रेम, जवळीक।, तर दुरावा म्हणजे दुरावा म्हणजे अंतर, दूरी।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आपुलकी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Apulaki Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तिला आपल्या आईवर आपुलकी आहे।
  • आपुलकीने वागावे।
  • त्यांच्यात दुरावा वाढला आहे।
  • दुरावा टाळण्यासाठी प्रयत्न करा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Apulaki Virudharthi Shabd in Marathi | आपुलकी शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आपुलकीदुरावा
अर्थ: आपुलकी म्हणजे प्रेम, जवळीक।अर्थ: दुरावा म्हणजे अंतर, दूरी।
उदाहरण:
– तिला आपल्या आईवर आपुलकी आहे।
– आपुलकीने वागावे।
उदाहरण:
– त्यांच्यात दुरावा वाढला आहे।
– दुरावा टाळण्यासाठी प्रयत्न करा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आपुलकी शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top