आरोग्य विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Arogya Virudharthi Shabd in Marathi

Arogya Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आरोग्य शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आरोग्य शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आरोग्य या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आरोग्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Arogya Virudharthi Shabd:

आरोग्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘अनारोग्य’ असा आहे.

आरोग्य म्हणजे आरोग्य म्हणजे निरोगी स्थिती।, तर अनारोग्य म्हणजे अनारोग्य म्हणजे अस्वस्थ स्थिती।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आरोग्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Arogya Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • आरोग्य चांगले आहे।
  • व्यायामामुळे आरोग्य सुधारते।
  • अनारोग्यामुळे काम करणे कठीण होते।
  • अनारोग्यामुळे तो कामावर नाही।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Arogya Virudharthi Shabd in Marathi | आरोग्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आरोग्यअनारोग्य
अर्थ: आरोग्य म्हणजे निरोगी स्थिती।अर्थ: अनारोग्य म्हणजे अस्वस्थ स्थिती।
उदाहरण:
– आरोग्य चांगले आहे।
– व्यायामामुळे आरोग्य सुधारते।
उदाहरण:
– अनारोग्यामुळे काम करणे कठीण होते।
– अनारोग्यामुळे तो कामावर नाही।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आरोग्य शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top