अरसिक विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Arsik Virudharthi Shabd in Marathi

Arsik Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अरसिक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अरसिक शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अरसिक या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अरसिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Arsik Virudharthi Shabd:

अरसिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘रसिक’ असा आहे.

अरसिक म्हणजे अरसिक म्हणजे ज्याला रस नाही., तर रसिक म्हणजे रसिक म्हणजे ज्याला रस आहे.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अरसिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Arsik Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो व्यक्ती अरसिक आहे.
  • अरसिक लोकांनी कलेचा आनंद घेत नाही.
  • तो व्यक्ती रसिक आहे.
  • रसिक लोकांना कलेचा आस्वाद आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Arsik Virudharthi Shabd in Marathi | अरसिक शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अरसिकरसिक
अर्थ: अरसिक म्हणजे ज्याला रस नाही.अर्थ: रसिक म्हणजे ज्याला रस आहे.
उदाहरण:
– तो व्यक्ती अरसिक आहे.
– अरसिक लोकांनी कलेचा आनंद घेत नाही.
उदाहरण:
– तो व्यक्ती रसिक आहे.
– रसिक लोकांना कलेचा आस्वाद आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अरसिक शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top