अर्थपूर्ण विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Arthapurn Virudharthi Shabd in Marathi

Arthapurn Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अर्थपूर्ण शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अर्थपूर्ण शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अर्थपूर्ण या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अर्थपूर्ण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Arthapurn Virudharthi Shabd:

अर्थपूर्ण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘निरर्थक’ असा आहे.

अर्थपूर्ण म्हणजे अर्थपूर्ण म्हणजे ज्याचा काही अर्थ आहे।, तर निरर्थक म्हणजे निरर्थक म्हणजे ज्याचा काही अर्थ नाही।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अर्थपूर्ण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Arthapurn Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तुमच्या बोलण्यात अर्थपूर्ण विचार आहेत।
  • अर्थपूर्ण चर्चा करणे आवश्यक आहे।
  • तिच्या बोलण्यात निरर्थक गोष्टी होत्या।
  • निरर्थक गोष्टींवर वेळ वाया घालवू नका।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Arthapurn Virudharthi Shabd in Marathi | अर्थपूर्ण शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अर्थपूर्णनिरर्थक
अर्थ: अर्थपूर्ण म्हणजे ज्याचा काही अर्थ आहे।अर्थ: निरर्थक म्हणजे ज्याचा काही अर्थ नाही।
उदाहरण:
– तुमच्या बोलण्यात अर्थपूर्ण विचार आहेत।
– अर्थपूर्ण चर्चा करणे आवश्यक आहे।
उदाहरण:
– तिच्या बोलण्यात निरर्थक गोष्टी होत्या।
– निरर्थक गोष्टींवर वेळ वाया घालवू नका।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अर्थपूर्ण शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top