अर्वाचीन विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Arvachin Virudharthi Shabd in Marathi

Arvachin Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अर्वाचीन शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अर्वाचीन शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अर्वाचीन या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अर्वाचीन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Arvachin Virudharthi Shabd:

अर्वाचीन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘प्राचीन’ असा आहे.

अर्वाचीन म्हणजे नवीन किंवा आधुनिक. तर प्राचीन म्हणजे जुना किंवा पुरातन. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अर्वाचीन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Arvachin Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • अर्वाचीन तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे.
  • अर्वाचीन विचारांनी काम करा.
  • प्राचीन वास्तुशिल्प अद्वितीय आहे.
  • प्राचीन साहित्य वाचा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Arvachin Virudharthi Shabd in Marathi | अर्वाचीन शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अर्वाचीनप्राचीन
अर्थ: अर्वाचीन म्हणजे नवीन किंवा आधुनिक.अर्थ: प्राचीन म्हणजे जुना किंवा पुरातन.
उदाहरण:
– अर्वाचीन तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे.
– अर्वाचीन विचारांनी काम करा.
उदाहरण:
– प्राचीन वास्तुशिल्प अद्वितीय आहे.
– प्राचीन साहित्य वाचा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अर्वाचीन शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top