असाध्य विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Asadhya Virudharthi Shabd in Marathi

Asadhya Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “असाध्य शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की असाध्य शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून असाध्य या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

असाध्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Asadhya Virudharthi Shabd:

असाध्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘साध्य’ असा आहे.

असाध्य म्हणजे असाध्य म्हणजे अचिव्हेबल नाही।, तर साध्य म्हणजे साध्य म्हणजे अचिव्हेबल, मिळवता येणारे।. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण असाध्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Asadhya Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचे लक्ष्य असाध्य आहे।
  • असाध्य स्वप्न पाहू नका।
  • तिचे ध्येय साध्य आहे।
  • साध्य ध्येयांसाठी मेहनत करा।

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Asadhya Virudharthi Shabd in Marathi | असाध्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
असाध्यसाध्य
अर्थ: असाध्य म्हणजे अचिव्हेबल नाही।अर्थ: साध्य म्हणजे अचिव्हेबल, मिळवता येणारे।
उदाहरण:
– त्याचे लक्ष्य असाध्य आहे।
– असाध्य स्वप्न पाहू नका।
उदाहरण:
– तिचे ध्येय साध्य आहे।
– साध्य ध्येयांसाठी मेहनत करा।

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “असाध्य शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top