असह्य विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Asahya Virudharthi Shabd in Marathi

Asahya Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “असह्य शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की असह्य शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून असह्य या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

असह्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Asahya Virudharthi Shabd:

असह्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘सह्य’ असा आहे.

असह्य म्हणजे असह्य म्हणजे ज्याला सहन करता येत नाही., तर सह्य म्हणजे सह्य म्हणजे ज्याला सहन करता येते.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण असह्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Asahya Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो वेदना असह्य होत्या.
  • असह्य परिस्थितीत संयम ठेवा.
  • वेदना सह्य आहेत.
  • सह्य परिस्थितीत समजूत काढा.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Asahya Virudharthi Shabd in Marathi | असह्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
असह्यसह्य
अर्थ: असह्य म्हणजे ज्याला सहन करता येत नाही.अर्थ: सह्य म्हणजे ज्याला सहन करता येते.
उदाहरण:
– तो वेदना असह्य होत्या.
– असह्य परिस्थितीत संयम ठेवा.
उदाहरण:
– वेदना सह्य आहेत.
– सह्य परिस्थितीत समजूत काढा.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “असह्य शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top