आशा विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Asha Virudharthi Shabd in Marathi

Asha Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “आशा शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की आशा शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून आशा या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

आशा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Asha Virudharthi Shabd:

आशा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘निराशा’ असा आहे.

आशा म्हणजे अपेक्षा किंवा विश्वास. तर निराशा म्हणजे अपेक्षा अपूर्ण होणे किंवा दु:ख. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण आशा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Asha Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याने मला आशा दिली.
  • आशा हे जीवन आहे.
  • त्याने मला निराशा केली.
  • निराशा दुःखद असते.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Asha Virudharthi Shabd in Marathi | आशा शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
आशानिराशा
अर्थ: आशा म्हणजे अपेक्षा किंवा विश्वास.अर्थ: निराशा म्हणजे अपेक्षा अपूर्ण होणे किंवा दु:ख.
उदाहरण:
– त्याने मला आशा दिली.
– आशा हे जीवन आहे.
उदाहरण:
– त्याने मला निराशा केली.
– निराशा दुःखद असते.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “आशा शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top