अशिक्षित विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ashikshit Virudharthi Shabd in Marathi

Ashikshit Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अशिक्षित शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अशिक्षित शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अशिक्षित या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अशिक्षित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ashikshit Virudharthi Shabd:

अशिक्षित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘सुशिक्षित’ असा आहे.

अशिक्षित म्हणजे अशिक्षित म्हणजे ज्याला शिक्षण नाही., तर सुशिक्षित म्हणजे सुशिक्षित म्हणजे ज्याला योग्य शिक्षण आहे.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अशिक्षित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ashikshit Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो अशिक्षित आहे.
  • अशिक्षित राहणे विकासात अडथळा आहे.
  • ती सुशिक्षित स्त्री आहे.
  • सुशिक्षित समाज प्रगती करतो.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ashikshit Virudharthi Shabd in Marathi | अशिक्षित शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अशिक्षितसुशिक्षित
अर्थ: अशिक्षित म्हणजे ज्याला शिक्षण नाही.अर्थ: सुशिक्षित म्हणजे ज्याला योग्य शिक्षण आहे.
उदाहरण:
– तो अशिक्षित आहे.
– अशिक्षित राहणे विकासात अडथळा आहे.
उदाहरण:
– ती सुशिक्षित स्त्री आहे.
– सुशिक्षित समाज प्रगती करतो.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अशिक्षित शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top