अश्लेष विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ashlesh Virudharthi Shabd in Marathi

Ashlesh Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अश्लेष शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अश्लेष शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अश्लेष या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अश्लेष शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ashlesh Virudharthi Shabd:

अश्लेष शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘श्लेष’ असा आहे.

अश्लेष म्हणजे अश्लेष म्हणजे विभक्त किंवा जोड नसलेले., तर श्लेष म्हणजे श्लेष म्हणजे जोडलेले किंवा गाठलेले.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अश्लेष शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ashlesh Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • तो अश्लेष अवस्थेत होता.
  • अश्लेष स्थिती चिंताजनक आहे.
  • श्लेष विचार स्पष्ट करतो.
  • श्लेष शब्दांच्या खेळात उपयोगी आहे.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ashlesh Virudharthi Shabd in Marathi | अश्लेष शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अश्लेषश्लेष
अर्थ: अश्लेष म्हणजे विभक्त किंवा जोड नसलेले.अर्थ: श्लेष म्हणजे जोडलेले किंवा गाठलेले.
उदाहरण:
– तो अश्लेष अवस्थेत होता.
– अश्लेष स्थिती चिंताजनक आहे.
उदाहरण:
– श्लेष विचार स्पष्ट करतो.
– श्लेष शब्दांच्या खेळात उपयोगी आहे.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अश्लेष शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top