अश्राव्य विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Ashravy Virudharthi Shabd in Marathi

Ashravy Virudharthi Shabd in Marathi: आपण मराठी व्याकरणात विशेषत: “अश्राव्य शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो?

” हे जाणून घेऊ इच्छिता का? चला तर मग आपण जाणून घेऊया की अश्राव्य शब्दाचा विपरीत शब्द काय आहे. येथे आपण अर्थ, परिभाषा आणि वाक्य प्रयोगाच्या माध्यमातून अश्राव्य या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द सखोलपणे जाणून घेऊया.

अश्राव्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द | Ashravy Virudharthi Shabd:

अश्राव्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ‘श्राव्य’ असा आहे.

अश्राव्य म्हणजे अश्राव्य म्हणजे ऐकता येत नाही., तर श्राव्य म्हणजे श्राव्य म्हणजे ऐकता येणारे किंवा श्रवणीय.. हे दोन शब्द एकमेकांच्या विपरीत अर्थ दर्शवतात त्यामुळे ते विरुद्धार्थी शब्द आहेत.

आता आपण अश्राव्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द (Ashravy Virudharthi Shabd) वाक्य प्रयोगाद्वारे नीट समजून घेऊया:

  • त्याचा आवाज अश्राव्य होता.
  • अश्राव्य संगीताचा आनंद कमी होतो.
  • त्याचे गाणे श्राव्य आहे.
  • श्राव्य संगीताने मन प्रसन्न होते.

अधिक जाणून घ्या:

मराठी व्याकरण 🔅 विरुद्धार्थी शब्द 💢 समानार्थी शब्द 🔅 समूहदर्शक शब्द 💢 शब्द सिद्धी 🔅

Ashravy Virudharthi Shabd in Marathi | अश्राव्य शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द:

शब्दविरुद्धार्थी शब्द
अश्राव्यश्राव्य
अर्थ: अश्राव्य म्हणजे ऐकता येत नाही.अर्थ: श्राव्य म्हणजे ऐकता येणारे किंवा श्रवणीय.
उदाहरण:
– त्याचा आवाज अश्राव्य होता.
– अश्राव्य संगीताचा आनंद कमी होतो.
उदाहरण:
– त्याचे गाणे श्राव्य आहे.
– श्राव्य संगीताने मन प्रसन्न होते.

आशा आहे की या लेखाच्या माध्यमातून आपल्याला “अश्राव्य शब्दाचा विरुद्धार्थी काय असतो” हे व्यवस्थित समजले असेल.

Scroll to Top